top of page

ERGOTERAPİ DERNEĞİ GENEL KURUL İLANI

09.12.2023 cumartesi günü Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü'nde yapılacağı daha önceden ilan edilen toplantı saat 10.00' da düzenlenecektir.

Tüm üyelerimizin genel kurul toplantısına teşriflerini bekler, saygılar sunarız.

Ergoterapi Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

 1. Açılış,

 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

 3. Divan başkanlığı ve kâtip üyelerin seçimi,

 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması,

 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması,

 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,

 7. Üyelik aidatlarının görüşülmesi,

 8. 2023-2025 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,

 9. Dernek tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi,

 10. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

 11. Dilek ve temenniler,

 12. Kapanış.

bottom of page