top of page

Başkanın Mesajı

Prof. Dr_edited.jpg

     Ergoterapi, her yaştan  bireyin  yaşam rolleri ve bu rollerin gereği görev ve aktiviteleri  ( oküpasyonlar) yapabilirliğini sağlamak yolu ile iyi olmayı, sağlığı ve topluma katılımı geliştiren bir meslektir. Farklı yaş, kültür, cinsiyet  ve  bireyin yapmak istedikleri,  annelik, eş, öğretmen, öğrenci, kardeş, çocuk olmak gibi farklı roller üstlenmemize yol açar. Bu rolleri gerçekleştirebilmek için giyinmek, yemek yemek ve/veya yapmak, zamanı kullanmak gibi çeşitli işleri yeterli bir şekilde yapabilmemiz gerekir.

 

     Yaşam rollerimizi  yeterli bir şekilde gerçekleştirebilmek ve bu rollerin gereği görevlerle sürekli iç içe olabilmek fiziksel,  bilişsel, psikolojik ve maneviyatla ilgili kapasitemizi kullanmayı gerektirir. Bu şekilde günlük aktivitelerde kapasitemizi ve performansımızı sürekli geliştirmek ve yaşamımıza anlam ve sağlık katmak gerçekleşir. Yani oküpasyonlar sağlığı koruma ve geliştirmede anahtar rol oynayabilir.

 

     Ergoterapi,  bireyi akıl, vücut, oküpasyonlar ve çevre bağlamı içinde  geliştirilmesine  odaklanan ve bu yönden yaptığı çalışmalarla diğer tüm sağlık alanlarından farklı bir meslektir.

    Okupasyonlar sağlık ve refahın kaynağıdır, hizmet alan kişinin yaşamda ne yapmak istediği ve yapabilme seviyesinden ne kadar memnun olduğu önemlidir. Kişilerin aktif ve anlamlı aktivitelere  katılımlarını dahil etmek sağlığı ve iyilik halini geliştirir.
 

   Ergoterapistler, kişilerin günlük yaşamda istedikleri, ihtiyaç duydukları ve yapmayı seçtikleri oküpasyonlara ve aktivitelere  katılımlarını sağlamak, fonksiyonu, kapasiteyi ve katılımı iyileştirmek için aktiviteleri ve fiziksel ve sosyal ortamları uyarlayarak, günlük işleri yapmanın yeni yollarını keşfederler. Aktivitelerin terapi amacı ile kullanılması için ergoterapistler, aktivite yapısı, kültürel, psikososyal, fiziksel ve çevresel bağlamları dikkate alıp, önleme ve tedavi stratejileri oluştururlar.

 

   Ergoterapistler, kişilerin ve toplulukların arzu ettiği sonuçları elde etmek ve dezavantajlılarla birlikte kapsayıcı  bir toplumu geliştirmek  için kişilerin hayatına dahil olan herkesle, örneğin aile ve bakıcılar, öğretmenler ve işverenlerle işbirliği içinde çalışırlar.

 

   Dünyada yüzyılı aşan geçmişi olan Ergoterapistlik mesleği ülkemizde de emin adımlarla ilerlemekte ve toplumsal eğilimler ve değişen gereksinimler bu alana duyulan ihtiyacı artırmaktadır.

   Ülkemizde de hergeçen gün önemi artan ergoterapistlik mesleğinin diğer sağlık alanları ile  doğal olarak kesişen pek çok amacı ve yaklaşımı olması, bazen yanlış anlamalara yol açabilmektedir. İnterdisipliner ve transdisipliner çalışmanın giderek önem kazanması disiplinlerin bir arada çalışmasını gerektirmektedir. Ancak bu durum herhangi bir mesleğinin diğerinin tüm işlerini yapabilmesi anlamına gelmemektedir. Oküpasyon kelimesinin Türkçemizde tam karşılığı olmaması ve içeriğinin yeterince bilinmemesi sıradan günlük aktivite olarak algılanmasına yol açmakta,  tam olarak anlaşılamasına yol açmaktadır. Bu nedenle  akademide ve toplumda çalışan ergoterapistlerin  yaptıkları işin önemi ve farklılığını anlatmaya önem vermeleri gerekmektedir.

 

    Ergoterapi Derneği, mesleğin dünyada ve ülkemizde gelişmesine katkı vermek ve üyelerin yasal haklarını korumak, etik çalışma ve sürekli eğitimle ilgili çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

 

    Dünya Ergoterapi Federasyonu’nun ( WFOT) ve Avrupa Ergoterapi Yükseköğrenim Ağı’nın (ENOTHE )asil üyesi olarak çalışmaktadır.

 

    Derneğmiz, Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda ülkemizi temsil etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak istihdam alanlarının oluşmasına katkı vermek, eğitim standartlarını oluşturmak amacıyla  çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir.

 

    Ülkemizde içinde bulunduğumuz koşullar özellikle epidemi, depremler, yaşlı, engelli, mülteci,  madde bağımlıları, mahkumlar ve diğer dezavantajlı grupların sayısının artması, stres kaynaklı hastalık ve bozuklukların artışı gibi pek çok konu  doğrudan ergoterapinin çalışma alanlarını oluşturmakta mesleğe duyulan ihtiyacı artırmaktadır.

 

    Sağlık eğilimleri, 21. Yüzyıl kalkınma hedefleri, demografik ve ekonomik göstergeler, teknolojik gelişmelere bakıldığında; topluma dahil etme, daha bağımsız ve güvenli yaşamı destekleme, daha tatminkar bir yaşama katkı sağlama, stresle başa çıkmayı geliştirme , zaman yönetimini öğretme, verimli yaşam ve başarılı bir şekilde istihdama  katma, sanal rehabilitasyon gibi konulardaki bilgi ve becerileriyle ergoterapinin geleceğin meslekleri arasında olması kaçınılmaz gözükmektedir.

 

    Her geçen gün açılan yeni okullarla birlikte ergoterapist  sayısının  artması  avantaj ve dezavantajları beraberinde getirmektedir. Eğitim ve hizmetlerin kalitesinin artırılması, daha iyi tanıtım yapabilmek ve birlikte güç yaratabilmek için  derneğe büyük görev düşmektedir. Bu nedenle mezunların meslek derneği çatısı altında toplanmaları ve katkı vermeleri derneğin güçlenmesi açısından son derece önemlidir.

 

    Sizleri derneğimizin ve çeşitli komisyonlarının aktif üyesi olmaya davet ediyorum.

 

    Birlikte daha güçlü ve mutlu adımlar atabilmek dileğiyle, yönetim kurulu adına hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

  

Prof. Dr. Hülya Kayıhan 

Yönetim Kurulu Başkanı

bottom of page