top of page

Üye Olabilme Koşulları & Başvuru Koşulları

ÜYE OLABİLME KOŞULLARI

Ergoterapi Derneği tüzüğüne göre; yükseköğrenim düzeyinde bir fakülte veya yüksekokuldan fizyoterapist veya ergoterapist unvanını almış olanlar, fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyenler 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilenler sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.

​​​​BAŞVURU KOŞULLARI ÜYELİK İÇİN İSTENEN BELGELER

  1. ​Islak imzalı Ergoterapi Derneği Üyelik Formu (*) Form Linki için: https://drive.google.com/file/d/1RU07rY_zikUDjnr8rnT9v2q1FhwB1tDi/view?usp=sharing  

  2. Onaylı (aslı gibidir) diploma fotokopisi veya e-devletten alınmış mezuniyet belgesi

  3. İki adet vesikalık fotoğraf

  4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (nüfus cüzdanının ön ve arka yüzü fotokopisinin aynı kağıtta, kağıdın aynı yüzünde ve kağıt üzerinde aynı yönde olması gerekmektedir)

  5. Aidat EFT/havale dekontu (5 Kasım 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yıllık üyelik aidatlarının 1 Ocak 2022’den itibaren 120 TL olmasına karar verilmiştir.)
     

(*) Ergoterapi Derneği Üyelik Formu doldurulduktan sonra gerekli evraklar ile birlikte Ergoterapi Derneği’ne postalanması gerekmektedir.
 

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından ıslak imzalı olmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmediği için üyelik formunda ıslak imzanızın olduğundan ve diğer belgelerinizin eksiksiz olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde üyelik başvurunuz kabul edilmeyecektir.

İlgili evrakları
Uzm. Erg. Rukiye Begüm Koca’ya aşağıdaki adrese posta veya elden ulaştırmanız gerekmektedir.

Adres:  Ankara Medipol Üniversitesi Merkez Kampüs Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü
Hacı Bayram Mah, Talatpaşa Blv No: 4, 06050 Altındağ/Ankara

ERGOTERAPİ DERNEĞİ BANKA HESAP BİLGİLERİ

Ad-Soyad/Unvan: ​Ergoterapi Derneği

Banka Adı: Yapı Kredi Bankası

Hesap Numarası: 89153902

Hesap Şubesi: 483-Hacettepe Şubesi

IBAN Numarası: TR68 0006 7010 0000 0089 1539 02
 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.
 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
 

Üç yıl üst üste dernek aidatını ödemeyenlerin, dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır. Yukarıdaki nedenlerle üyelikten çıkarılanların yeniden üyeliğe kabul şartları yönetim kurulunca belirlenir.  
 

WFOT ÜYELİĞİ

https://www.wfot.org/member-organisations/turkey-turkish-ergotherapy-association

 
 
bottom of page