top of page

Ergoterapi Derneği Hakkında

Ergoterapi Derneği T.C. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne bağlı olarak 2006 yılında kurulmuştur. Dernek tüzüğüne göre derneğin amacı ergoterapiyi ulusal ve uluslararası bir bilim ve sanat olarak geliştirmek ve ergoterapinin ulusal ve uluslararası uygulaması, gelişimi, sağlık ve engelli bireylerin topluma katılımı ve toplumla bütünleşmesi üzerine çalışmalar yapmaktır. 

Bu kapsamda aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır:

a) Ergoterapinin gelişimini sağlamak için 


•    Klinik alanda ergoterapinin oluşturulması


•    4 yıllık ergoterapi lisans eğitim programının planlanması ve kurulması 


•    Mezuniyet sonrası kurslar düzenlenmesi


•    Ergoterapinin uygulanmasında yeterli standartların oluşturulması ve sağlanması


b) Ergoterapistlik mesleğinin uygulanması ile ilgili standartları ve etik kuralları oluşturmak, düzenlemek ve işlerliğini sağlamak üzere çalışmalar yapmak ile ergoterapistlik mesleğini temsil etmek


c) Ergoterapistlerin koordinasyonunu sağlamak


d) Derneğin bölgesel grupları veya kollarını oluşturmak ve bu gruplar arasındaki iletişimi sağlamak, bu amaçla profesyonel bir dergi, bülten veya duyuru ağı oluşturmak


e) Mesleğin dünya standartlarında gelişimi için yasal yollarla gelir sağlamak ve artırmak


f) Ergoterapi mesleğini tanıtmak üzere değişik bilimsel ve sosyal faaliyetler düzenlemek


g) Ergoterapi dernekleri ve diğer sağlık profesyonelleri arasında ulusal ve uluslararası iletişimi geliştirmek


h) Engelli kişilerin toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla bilinçlendirme çalışmaları yapmak, konu ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmak


i) Mesleki rehabilitasyon ve ergoterapi merkezleri kurulması çalışmalarını desteklemek


j) Yukarıda belirtilmiş olan çalışmaları gerçekleştirecek vakıf ve müesseseler kurmak


k) Sağlıklı bireyler için koruyucu, tedavi edici ve rehabilitatif sağlık konularında ulusal düzeyde ergoterapinin özelleşmiş alanlarında katkı vermek 


l) World Federation of Occupational Therapy (WFOT) ve European Network of Occupational Therapy Higher Education University of Professional Education (ENOTHE) ile iş birliği yapmak


m) Ergoterapistlik mesleğine ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermek 

bottom of page