VİZYON

Ergoterapi mesleğinin uygulanması ile ilgili standartları ve etik kuralları oluşturmak, düzenlemek ve işlerliğini sağlamak üzere çalışmalar yapmak ve ulusal ve uluslararası alanda ergoterapi mesleğini temsil etmektir.

MİSYON

 • Dünya’da 100 (1917-…) yıllık geçmişi bulunan ergoterapi mesleğinin etik olarak en doğru şekilde icra edilmesini sağlamak ve bu alanda ihtiyaç ve ilgi duyan bireyler ile diğer sağlık uzmanlarını bilgilendirmek,

 • Derneğin bölgesel grupları veya kollarını oluşturmak ve bu gruplar arasında iletişim sağlamak amacıyla profesyonel bir dergi, bülten veya duyuru ağı oluşturmak,

 • Mesleğin dünya standartlarında gelişimi için yasal yollarla gelir sağlamak ve artırmak

 • Ergoterapi mesleğini tanıtmak üzere bilimsel ve sosyal faaliyetler düzenlemek

 • Ergoterapistlik mesleğine ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermek,

 • Ulusal ve uluslararası ergoterapi dernekleri ile sağlık ve sosyal alanlarda çalışan profesyonellerle iletişimi geliştirme,

 • Dezavantajlı kişilerin toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla araştırma faaliyetlerinde bulunmak, bilinçlendirme çalışmaları düzenlemek,

 • Ergoterapi uygulama merkezleri ve mesleki rehabilitasyon  çalışmalarını desteklemek,

 • Yukarıda belirtilmiş olan çalışmaları gerçekleştirecek vakıf, kurum ve kuruluşlarla iletişim sağlamak,

 • Hastalık veya engellilik gözetmeksizin sağlıklı bireyler için koruyucu hizmetler sunmak ve tedavi edici, rehabilitatif sağlık konularında ulusal düzeyde ergoterapinin özelleşmiş alanlarında katkı vermek,

 • Aşağıda adresleri belirtilen federasyon ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

  • World Federation of Occupational Therapy (WFOT)

  • European Network of Occupational Therapy Higher Education University of Profesional Education (ENOTHE)